Çözgü ve Haşıl


Çözgü bölümümüzde 190 cm’den 340 cm’ye kadar her türlü çözgü yapılmaktadır.

Çözgü üretim kapasitesi: 260 milyon mt/yıl

Çözgü Dairesi Makine Parkı:

Seri Çözgü Makineleri

Konik Çözgü Makineleri

Levent Aktarma (Birleştirme) Makineleri

İplik Aktarma Makineleri

Jumbo Aktarma Makineleri

Puntalama Makineleri

Haşıl kapasitesi: 140 milyon mt/yıl

Haşıl Bölümü Makine Parkı:

Tek tel haşıl makineleri 1.70 cm'den - 3.60 cm'ye kadar üretim yapılabilmektedir.