İlkelerimiz

7
Gelişim, yenilik ve yaratıcılığa açık, ürge-arge öncelikli çalışmak.
8
Dünyayı ve gelişmeleri yakından izleyip, güncelin içerisinde olmak.